Adimo

Client: ADIMO (Associació de Persones amb Diversitat Funcional, Física i Sensorial, de Mollet i Comarca)

Revista oficial de l’Associació Adimo, amb resum d’activitats i informació de cursos

Director creatiu: Joan Ferrando

Maquetació: Jordi Sàrries