POLANG DESIGN

S’integra a

KLAXON BARCELONA COMUNICACIÓ

Després de més de 25 anys d’experiència en el camp del disseny gràfic, hem passat de fer la creació de dissenys a la creació d’interaccions basades en la marca. Des de KLAXON us seguim oferint serveis de disseny editorial, disseny de catàlegs impresos, prospectes, imatge corporativa, màrqueting digital i publicitat, focalitzant la nostra acció en la comunicació visual i consultoria estratègica de marca.

Hem treballat en diversos sectors institucionals i corporatius, i ens hem especialitzat en identitat corporativa i disseny editorial per a empreses i corporacions. Treballem implementant la millor estratègia que ens permeti augmentar la visibilitat del client. Destaquem en la recerca de formes simples i eficaces per comunicar temes complexos. Ens agrada especialment la recerca de noves maneres de comunicar el de sempre.

Creiem que les preguntes adequades poden alliberar grans idees que ens aboquen a solucions imaginatives. Preferim les idees que predominen sobre l’estil. Les idees no caduquen, mentre que l’estil i la moda sí. Ajudem els nostres clients a veure on estan situats dins l’ecosistema de la competència i a trobar la millor estratègia per diferenciar-se’n.

Analitzem la imatge de l’empresa (els seus col·laboradors, socis i treballadors) i la convertim en una experiència tangible i gratificant que connecti amb els consumidors i potencials clients de la marca. Ajudem les empreses a refrescar, refocalitzar i arribar a audiències noves així com a recuperar els antics clients que havien deixat de confiar en la marca o producte.